Калцинирана кока-кока-кола

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Спецификација на цената на нафтената кока-кока со калциниран ниско сулфур

    Кокс-коксот е еден вид високотемпературен катран од јаглен, кој се добива со користење на камен од јаглен со процес на формирање, загревање, растворање, прскање и ладење.Кокс-коксот е поделен на две категории: катран од јаглен и нафтен битумен.Асфалтното врзивно средство за огноотпорни материјали е главно катран од јаглен.Тестот на суровина беше додаден во садот за растворање на асфалтот за да се загрее и раствори.