Аноден јаглероден блок

 • Carbon Anode Block/Artificial Graphite Carbon Anode Scrap

  Јаглеродни анодни блокови/Вештачки графит отпад од јаглеродна анодна

  Се продава аноден јаглероден блок што се користи во топилници за алуминиум

  А) Пепел ≤0,5%, Резитивност ≤55 μΩm, Јачина на отпор ≥29g/cm3, Волуменска густина ≥ 1,5g/cm3 Вистинска густина ≥g/cm3

  Б) Пепел ≤1%, Резитивност ≤60 μΩm, Јачина на отпор ≥29g/cm3, Волуменска густина ≥ 1,5g/cm3 Вистинска густина ≥g/cm3

  В) Пепел ≤1%, Резитивност ≤65 μΩm, Јачина на отпор ≥29g/cm3, Волуменска густина ≥ 1,48g/cm3 Вистинска густина ≥g/cm3

  Бараме агент за продажба на графит и карбон
  производи.

  Ќе ја цитираме најдобрата цена еднаш по добивањето на потребните спецификации и големина.